Jak vybrat správnou klimatizaci Toshiba?

Krok 1: Potřebný výkon

Při výběru a návrhu optimálního zařízení pro vaše potřeby je vhodné určit potřebný chladicí a případně topný výkon. Potřebný výkon určují v první řadě velikost místnosti a také intenzita slunečního záření. Jelikož však jistou roli hrají i další faktory, například orientace podle světových stran, účel místnosti, pro který je využívána, nebo jaké další zdroje tepla či počet lidí se nachází v místnosti, doporučuje společnost TOSHIBA kontaktovat kompetentní odbornou firmu. Doporučujeme obrátit se na kvalifikované a autorizované partnery Toshiba, kteří vám mohou vypracovat přesný a spolehlivý výpočet.

Faktory ovlivňující potřebný výkon

  • Velikost místnosti
  • Sluneční záření
  • Orientace a poloha
  • Využití místnosti
  • Další zdroje tepla

 

Krok 2: Split nebo Multi-Split systém

Hlavním faktorem při volbě varianty Split nebo Multi-Split je počet místností, jejich velikost a poloha v objektu.

Zatímco Split systém se skládá z jedné venkovní a pouze jedné vnitřní jednotky, které jsou vzájemně propojeny rozvody chladiva, v případě Multi-Split systémů lze k jedné venkovní jednotce připojit podle potřeby až pět vnitřních jednotek.

Varianta Multi-Split je ideální pro více místností nebo pro vícezónové použití ve velkých místnostech. Hlavní výhodou jsou menší počet venkovních jednotek, úspora místa instalace a snadná montáž.

Toshiba Single Split Toshiba Multi Split

Single Split systém

Řešení pro jednu místnost. Optimální pro přesnou klimatizaci a nezávislý provoz.

Multi Split systém

Řešení pro více místností. Úspora prostoru díky jedné společné venkovní jednotce

 

Krok 3: Vhodná vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka se stává součástí vašeho interiéru a bude vás provázet vaším životem. Vhodné provedení je otázkou vašich priorit!

Vnitřní jednotky se liší nejen výkonem a kvalitou filtrace, ale také designem – rozlišujeme nástěnné, parapetní, kazetové a mezistropní modely. U Multi-Split systémů lze jednotky vzájemně kombinovat. Kazetové jednotky jsou ideální tam, kde jsou snížené stropy, do nichž je lze zabudovat. Mezistropní jednotky jsou určeny pro aplikace, kde klimatizace nemá být vůbec vidět, s možností instalace nad snížený podhled nebo do vedlejší místnosti. Parapetní a nástěnné jednotky, nejčastěji používaná provedení, jsou ideální nejen pro novostavby, ale i pro dodatečné instalace.

 

Krok 4: Vhodná venkovní jednotka

Venkovní jednotka, umístěna na fasádě nebo střeše objektu, utváří nejen design objektu, ale nutností je ohleduplný tichý provoz a nerušení sousedů – doména klimatizace Toshiba!

Venkovní jednotka předává energii z chladiva, získanou ve vnitřní jednotce, do okolí a chladivo pak proudí zpět do vnitřní jednotky. Výsledkem je odvod tepla a ochlazení vnitřního prostoru. Volba nejvhodnější venkovní jednotky závisí především na potřebném topném nebo chladicím výkonu a také na počtu připojených vnitřních jednotek.