Vzduchotechnika

Vzduchotechnika slouží k výměně vzduchu zejména v uzavřených prostorech bez možnosti přirozeného či dostatečného větrání jako jsou např.:

  • průmyslové provozy
  • kotelny
  • kuchyně a restaurace
  • diskotéky a kluby
  • toalety

Vzduchotechnika se používá na principu vysávání vzduchu z místnosti a vyhánění ho ven. Popřípadě i nasávání čerstvého vzduchu z venku a vhánění ho do místnosti. Do okruhu lze také připojit rekuperační jednotku, která odnímá teplo odpadnímu vzduchu a předehřívá jím čerstvý vzduch nasávaný z venku.

Dodávku vzduchotechniky zajišťujeme vč. projektové a stavební přípravy a následné realizace.